12 povinností podnikatele vůči živnostenskému zákonu

12 povinností podnikatele vůči živnostenskému zákonu

Začít podnikat s sebou nese spoustu výhod. Stáváte se pánem svého vlastního času a je jen a jen na vás kolik si vyděláte. Nezapomeňte ale, že máte také mnoho povinností, které vyplývají z živnostenského zákona.  

Dvanáct povinností, které je třeba splnit 

Z hlediska živnostenského zákona se jedná o soubor dvanácti prvků, které musíte zapracovat do své agendy. Žádný z nich nesmíte samozřejmě opomenout, jelikož by to pro vás znamenalo zdržení, nebo v některých případech také penále.  

Pokud máte vlastní provozovnu 

Jestliže máte vlastní provozovnu, jste povinni toto místo podnikání a sídlo viditelně označit. A to v tom případě, kdy se liší od vašeho bydliště.  

Kontrola? Žádný problém 

Pokud k vám přijde živnostenská kontrola, jste povinni zajistit její výkon.  

Odpovědný zástupce 

Jako další povinnost je nutnost zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

Doklady musí být v pořádku 

V rámci dvanácti povinných bodů je také nutné předložit doklady, které prokazují způsob, jakým jste nabyli prodávaného zboží či materiálu, který k poskytování svých služeb používáte.  

Znalost jazyka 

Další věc, o které se v zákonu hovoří, je zajištění v době určené pro prodej nebo poskytování služby přítomnost osoby, která splnila podmínku znalosti českého, popřípadě slovenského jazyka.  

Písemné vyrozumění o přerušení 

Jste také povinno oznámit živnostenskému úřadu přerušení vaší činnosti delší než 6 měsíců, a to písemnou podobou.  

Oznámení pokračování 

Pokud se rozhodnete pokračovat v činnosti, musíte to oznámit úřadu.  

Průkaz k nahlédnutí 

Pro účely kontroly jste povinni mít ve své provozovně k nahlédnutí živnostenské oprávnění či osvědčení.  

Vydávat doklady 

Další povinností je vydávat doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb. Výjimky určí zákon. Kopie dokladů musíte skladovat 3 roky ode dne jejich vydání.  

Mezi další povinnosti se řadí například povinnost sdělit, zda živnost provozujete, a doložit to doklady. Máte také povinnost přijímat písemnosti v místě vašeho podnikání. Na živnostenském úřadě jste také povinni se prokázat průkazem totožnosti.  

Další články