Co je požární ochrana, kdo ji potřebuje a co je její součástí?

Co je požární ochrana, kdo ji potřebuje a co je její součástí?

Čím se vyznačují opatření stanovená legislativou a zaměstnavatelem v rámci požární ochrany? Kdo je ze zákona povinen se řídit bezpečností a ochranou zdraví při práci a také požární ochranou? Co je součástí požární ochrany? Na tyto otázky vám rádi odpovíme v následujících řádcích.   Co je požární ochrana  Celkově je požární ochrana souhrn opatření, která jsou dána legislativou a zaměstnavatelem. Jejich úkolem je předcházet ohrožení či poškození lidského života a zdraví během pracovního procesu. Opatření mají za úkol kromě ochrany lidí chránit také firemní majetek.   Kdo požární ochranu potřebuje  Zákonem daná…

Další informace

Jak postupovat při dezinfekci prostor a povrchů

Jak postupovat při dezinfekci prostor a povrchů

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je v současné době pandemie koronaviru nutné dbát na důkladnou dezinfekci prostor a povrchů. Jak postupovat?   Než začnete s čištěním  Zaměřte se na dodržení správného postupu při dezinfekci a výsledek čištění povrchů bude vždy stoprocentní, bez možnosti přenosu virové nemoci. Pro to je nutné dodržet správnou posloupnost dezinfekčních prací bez výjimky:  Nejprve rozdělte úklidovou techniku a označte ji pomocí čísel nebo barevných štítků tak, aby vždy došlo ke správné posloupnosti úklidových prací, nikoliv k jejich záměně nebo dokonce ke smíchání.  Vždy také…

Další informace