Co je volná živnost a jak ji získat?

Co je volná živnost a jak ji získat?

Přejete si začít podnikat v některém z odvětví volných živností? Podívejte se na praktické informace, které budete potřebovat.  

Co je volná živnost 

Jako volnou živnost označujeme celou řadu činností, které můžeme jako osoby samostatně výdělečně činné provozovat bez dalších zákonem stanovených podmínek. 

Pro to, abychom mohli dostat volnou živnost, je pouze potřeba splnit všeobecné podmínky, které stanovuje zákon.  

Pro volnou živnost tedy není potřeba úřadu dokládat odborné nebo jiné způsobilosti, ale ani praxi.  

Běžné činnosti, které lze vykonávat 

Mezi nejčastější druhy volné živnosti se řadí maloobchod i velkoobchod. Do těchto sekcí patří i e-shopy, které můžeme provozovat. Nejčastěji také lidé vykonávají například volnou činnost, do které se řadí ubytování, poradenství, nebo nákup a prodej nemovitostí. Do volných činností se řadí také překladatelství a tlumočnictví, průvodcovství, nebo pořádání kulturních, sportovních a dalších produkcí. Také práce pro domácnosti nebo marketingová činnost se řadí do seznamu volné živnosti.  

Jak si zřídit živnost 

Abyste se mohli stát podnikatelem a majitelem volné živnosti, musíte splnit některé zákonem dané podmínky. Jako první budete muset ohlásit tento fakt některému z živnostenských úřadů, je přitom jedno, na území, jaké obce se bude nacházet. Následně zaplatíte poplatek za zřízení živnosti, který činí tisíc korun. Doložit také musíte všeobecné podmínky pro udělení živnosti. A je to. Následně vyplníte jednotný registrační formulář a jste podnikatelem.  

Všeobecné podmínky 

Mezi všeobecné podmínky, které musíme splnit pro udělení živnosti, se řadí například právní způsobilost. Musí nám tedy být minimálně 18 let. Jako další podmínka je vždy uvedena bezúhonnost, což si daný úřad ověří přímo v trestním rejstříku. Po splnění těchto podmínek nám bude živnost vydána.  

Volnou živnost ocení všichni, kdo si přejí podnikat v oborech, které nejsou vázány nutností doložit odborné vzdělání nebo praxi.  

Další články