Důležitá aktiva, která každý z nás vlastní. Jste si jich vědomi a jak s nimi nakládáte?

Důležitá aktiva, která každý z nás vlastní. Jste si jich vědomi a jak s nimi nakládáte?

Možná si říkáte, že nic nemáte. Jenže to je jenom vaše mylná domněnka. I když si to mnozí lidé neuvědomují, každý vlastní tři velice důležitá aktiva. Na to ostatně nedávno poukázala i Kim Kiyosaki, světoznámá podnikatelka. Ta se na jednotlivá aktiva podívala jako na něco, do čeho je dobré investovat. Nemluvíme sice o finančních aktivech, ovšem pokud do nich budeme dost investovat, jejich návratnost je vysoká. Umí navíc zvýšit i naši celkovou hodnotu. Nabízí se tedy otázka, o jakých třech aktivech je nyní řeč? 

Prvním aktivem jsou naše vztahy 

Jedním ze tří aktiv jsou naše vztahy. I když si možná nyní říkáte, že není dobré, když budete o svých vztazích (jak osobních, tak také profesních) mluvit jako o aktivech, přesto to jsou naše aktiva, které můžeme využít ve svůj prospěch.  

Podle zmiňované světoznámé podnikatelky mluvíme o opravdu velice, velice hodnotných aktivech, které mají obrovský vliv na naši finanční nezávislost. Ať už mluvíme o vztazích s rodinou, ze zaměstnanci, o vztazích se spolupracovníky nebo s obchodními partnery či jinými lidmi, kteří se v a našem životě nachází.  

Naše mysl jako další aktivum 

Je důležité konstatovat, že dalším velice významným aktivem je také naše mysl. Podle světoznámé podnikatelky je právě toto aktivum vůbec nejmocnější aktivum, jaké můžeme vlastnit. Je to to nejcennější, co máme. Pokud je mysl dobře vytrénovaná, dokáže vytvořit opravdu obrovské bohatství.  

Co je pozitivní, tak to, že mysl nikdy jakožto aktivum nesnižuje svou hodnotu. Neustále na ní můžeme pracovat, neustále se můžeme učit a měnit své myšlenky.  

Třetím aktivem je naše identita 

A abychom měli seznam úplný, je třeba zmínit naši identitu. Právě naše identita je třetí aktivum, které nás provází životem. Není dobré toto aktivum podceňovat. Opět platí, že je třeba na něm pracovat a posilovat ji, protože jenom se silnou identitou dokážeme dosáhnout našich cílů. 

Další články