Firma v plenkách aneb jak ji přivést na svět?

Budování firmy

Musíte vymyslet název firmy. Podstatné je, aby vystihoval předmět podnikání, protože jedině tak vás zákazníci snadno najdou, a to především na internetu. Jestli si zakládáte autoopravnu, mělo by to být z názvu jasné.

Název firmy a internetová doména

Vyvarujte se jakýcholi exotických názvů či extravagancí, působí to nedůvěryhodně a odradí zákazníky ještě dříve, než se s vámi poprvé setkají. Založte si svoji internetovou doménu. Dnes je to nejčastější komunikační kanál mezi firmou a jejím klientem. Bude-li stejná jako název firmu, je to správně. Víte-li už stoprocentně, co, kde a pod jakým názvem chcete dělat, nastává čas, jak založit firmu papírově. Musíte ji zapsat do obchodního rejstříku. Pokud nejste vy majitelem nemovitosti, kde bude firma sídlit, musíte si zajistit souhlas jejího majitele, že na jeho adrese chcete podnikat.

Výběr sídla a manažera

Druhou otázkou je zda se do podnikání pustit sám nebo mít další společníky. Mít společníka je dobré kvůli složení základního jmění, ale jejich větší počet je spíš na škodu – představy o podnikání se mohou lišit a může být problém se dohodnout. Dalším problémem je, zda se stát sám jednatelem nebo si najmout manažera. Jste-li spíše tvůrčí člověk, volte druhou možnost, protože jednatel zastupuje společnost před úřady a měl by mít ve firemních papírech pořádek.

Běhání po úřadech

Základní kapitál je u společnosti s.r.o. 1 Kč. Před tím, než podáte návrh na obchodní rejstřík, uložíte peníze v bance a po zapsání společnosti se tyto peníze dostanou do pokladny. U notáře musíte sepsat smlouvu o založení firmy. Nevyhnete se ani živnostenskému úřadu, kde získáte na podnikání živnostenský list. Ten, kdo podle smlouvy má funkci správce vkladu, založí bankovní účet. Jakmile proběhne zápis do obchodního rejstříku, dostanete IČO, identifikační číslo organizace. Také se musíte zaregistrovat na finančním úřadě kvůli placení daní. Postup, jak založit firmu, je především dlouhé úřednické kolečko.

Další články