Jak přísné jsou americké franchisové podmínky?

prinos americkych podminek

Spojené státy jsou kolébkou franchisingu. Sídlí zde nespočet franchisových konceptů, z nichž má velká část své franchisové pobočky i v Česku. Zákon ale proto v této zemi obsahuje ustanovení, která mají přímý vliv na formování franchisingu, a to jak na federální úrovni, tak i předpisech platných v každém státě. Některé z těchto podmínek jsou natolik striktní, že by s nimi si u nás leckdo franchosvé podnikání rozmyslel.

Na úrovni federálního zákona jsou stanoveny požadavky pro zveřejnění podstatných informací před uzavřením franchisové smlouvy, zavedené do dokumentu Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Oportunity Ventures Federální obchodní komisí(„FederalTradeCommission“) v rámci jejích ustanovujících pravomocí. Tyto požadavky stanoví rozsah minimální ochrany poskytované oběma stranám franchisové smlouvy a jsou použitelné ve všech státech s výjimkou těch, v nichž byly zavedeny přísnější požadavky.

Státní předpisy platné v mnoha státech zahrnují také řadu právních požadavků, z nichž nejpřísnějším je například ustanovení o registraci franchisových nabídek a poskytnutí dokumentů, které obsahují důležité informace o licenci ještě před uzavřením smlouvy. Nicméně, ve většině států nevešly v platnost mnohé z těchto požadavků, nebo je například požadováni zveřejnění údajů v předsmluvní fázi, ale neexistuje žádná nutnost registrace.

V souladu s požadavky výše uvedeného aktu Federální obchodní komise musí poskytovatel franchisy zpřístupnit potenciálnímu franšízantovi kromě popisu systému konceptu také různé důvěrné informace, jako například totožnost franchisora, jeho obchodní jméno a použité ochranné známky, informace o ekonomické zkušenosti franšízy, jejích ředitelů a dalších osob vykonávajících důležité funkce ve společnosti, historii sporů, údaje týkající se úpadku subjektů, které v minulosti hrály důležité funkce ve firmě, minulosti, počáteční kapitál potřebný pro rozjezd franchisy, finanční dohody a jiné finanční informace o franchise.

Další články