Komerční banka a franchising program

Komerční banka a franchising program

Komerční banka jako úplně první banka na českém trhu udělala první krok a uvedla speciální program, který je určený pro financování právě podnikatelských potřeb, a to v rámci franchisingu. Produkt představila pod s názvem KB Franchising Program a je zajímavý nejen pro franchisanty, příjemce franchisové licence, ale zejména i pro franchisory, kteří právě franchisy poskytují. Významně to urychluje proces a start podnikání.

Komerční banka jde franchisingu vstříc. Jestliže franchisant předloží žádost o úvěr, a koncept franchisingu je již certifikován bankou, nemusí již znovu žadatel nutně znovu prokazovat a předkládat klasický business plán. Během své žádostio úvěr nemusí prokazovat opakovaně kvalitu podnikatelského záměru. Při žádosti je ihned kladně hodnocenbankou. To vede k urychlení procesu schvalování.

KB Franchising Program

Franchisor již přece jednou KB tento koncept představil a danému žadateli o úvěr a zájemci o franchisingovou licenci potvrdil podnikání přesně podle tohoto schváleného franchisového konceptu. Úvěr lze pak v KB vyřídit velmi rychle. V ČR je tedy pouze jediná banka, která má přímo speciální program pro franchising. Komerční banka s programem s názvem KB Franchising program, který doposud využila velká řada franchisantů slaví úspěch.

Jde o dlouhodobou formu spolupráce mezi franchisorem, bankou a také jednotlivými franchisanty. Takto financovaný franchisant se při žádosti o úvěr považuje rovnou za součást tohoto ověřeného a velmi úspěšně fungujícího podnikatelského konceptu. Tose velmi výrazně projeví právě při hodnocení jeho podané žádosti o financování úvěrem. Naprosto klíčovou výhodou KB Franchising Programu je možnost poskytnutí úvěrů a financování klientů, ale i ne-klientů Komerční banky, a to platí i u zcela nových, teprve začínajících podnikatelů.

Finanční podpora KB

KB Franchising Program nabízí novým franchisantům velký výběr ze široké nabídky svých úvěrů i ostatních produktů svého financování. V rámci tohoto zavedeného programu Komerční banka nabízí financování investic také v podobě hmotného a nehmotného majetku zahrnující financování pořízení franchisy.

Dále poskytuje financování oběžných prostředků, kde jde například o zásoby nebo pohledávky přímo z obchodního styku nebo provozní potřeby, jako jsou například náklady na opravy a náklady na údržbu. Tento program umožňuje také financování krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Finance jsou poskytovány v korunách, cizích měnách, a také buď s možností jednorázového, nebo i postupného čerpání a splácení. To se vždy odvíjí od konkrétního typu poskytnutého produktu danou bankou.

Další články