Krytá záda v práci? S pojištěním snadno!

Krytá záda v práci

Jistě každý někdy slyšel o pojistce na blbost. Obdobou tohoto pojistného produktu je pojistka, která kryje škody způsobené zaměstnancem svému zaměstnavateli při výkonu svého povolání. Jedná se o šikovný nástroj, díky kterému může být zaměstnanec v klidu při své práci. Nehrozí totiž, že by musel ze svého platu zaplatit až 4,5násobek svého hrubého měsíčního příjmu za škody, které nechtěně způsobí. Co je ještě dobré o pojištění odpovědnosti zaměstnanců vědět?

V krizi i v době konjunktury

Kdy je vhodné mít uzavřenou pojistku? Nezáleží na době a je jedno, jestli se firma právě nachází v krizi nebo zažívá nebývalý rozvoj. Při nechtěně způsobené škodě jdou náklady vždy za zaměstnancem, přičemž zákoník práce stanovuje maximální výši jako 4,5násobek hrubého měsíční mzdy před vznikem dané události. Při příjmu 30 000 korun se pak může tato částka vyšplhat až na 135 000 korun, což může být citelný zásah do rodinného rozpočtu. Z toho je zřejmé, že pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu se hodí v každé době.

Pro všechny zaměstnance

Na jaké škody se pojištění vztahuje? Na všechny, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v rámci své náplně práce. Samozřejmě nesmí k nim dojít úmyslně, pod vlivem alkoholového opojení nebo po požití návykových a psychotropních látek. Pojištění se řídí pracovní náplní, přičemž v základním tarifu se u ERGO pojišťovny nezkoumá druh pracovní činnosti. Další dvě varianty se pak hodí pro řidiče referentských vozů, nebo jako v případě možnosti „řidič PLUS“ pro všechny, kteří mají firemní vůz přidělený a jezdí s ním i soukromé jízdy.

Krytá záda v práci

500 000 Kč a nízká spoluúčast

Pro tento pojistný produkt je nastavena maximální pojistná částka na 500 000 korun, přičemž spoluúčast je vždy povinná, lze si ale nastavit její výši do částky 5 000 korun. Výhodou je celosvětová platnost, což ocení management vyjíždějící na jednání do zahraničí.

Další články