Mají marketingové soutěže smysl?

pořádání marketingových souteží

Pořádání marketingových soutěží může být i velmi přínosným marketingovým nástrojem. U nás na internetu je již řada soutěžních webů. Oni ale nemají mezi marketingovými specialisty moc dobré jméno. Komunita profesionálních soutěžících se vás netýká, vy oslovujete vaše klienty. Nejčastější chyby jsou ve slepém kopírování soutěží z jiného webu bez kontroly, míchání pravidel pro soutěžící spotřebitele a také pro soutěžící podnikatele. Dále se také často neřeší ochrana osobních údajů. Soutěž z pohledu zákona není definována. Výchozím pojmem pro její pořádání je nepovolená spotřebitelská loterie v zákoně o loteriích. A tento zákon spotřebitelské loterie mnohé zakazuje.

Spotřebitelská loterie má podobu soutěže, ankety, případně jiné akce o ceny. Výběr výherce spočívá v jeho náhodném výběru (např. slosováním) a podmínkou účasti v loterii je přitom:

a) zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo

b) uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem tohoto zboží, služby nebo jiného produktu, nebo

c) účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby,

Výhrou mohou být:

a) peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, nebo

b) nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč.

Pokud tedy soutěž, anketa nebo jiná akce o cenu naplňuje současně všechny uvedené znaky, je následně zakázána.

pořádání marketingových souteží
pořádání marketingových souteží

Marketingová soutěž

Musíte tedy změnit v podmínkách soutěže alespoň jeden z výše uvedených znaků a aplikace těchto striktních pravidel zákona o loteriích je pak tímto krokem vyloučena. Pak se dostanete do režimu povolené soutěže. Můžete změnit třeba náhodu a nahradit ji ověřitelným způsobem určení výherce. Z tohoto důvodu se často objevují vědomostní, kreativní, rychlostní i výkonnostní soutěže.

Velmi časté jsou i tvůrčí soutěže, které spočívají zejména v zasílání různých sloganů, pořízených fotografií, natočených videí, námětů i vtipů. Následně provozovatel spotřebitelské soutěže všechny zaslané výtvory vyhodnotí a ten nejlepší bude oceněn výhrou. Při tom není požadováno zakoupení výrobku nebo služby, nebo také nutnost účasti na reklamní akci. Při soutěži může pro zaslané výtvory účastníka hlasovat široká veřejnost a výhercem je ten, který získá nejvíc hlasů.

Může jít i mimo zakázanou soutěž a povolenou soutěž také o povolenou soutěž ve zpřísněném režimu. Při ní zachováte všechny výše uvedené znaky a následně pak snížíte nepeněžitou výhru pod výše uvedené limity. Tuto soutěž musíte předem ohlásit na místně příslušném finančním úřadu.

Další články