Ochrana dat je prioritou. Pouhé zálohování rozhodně nestačí!

Ochrana dat

Milovníci oslav všeho druhu mají důvod slavit téměř každý den. Kalendář se jenom hemží svátky, výročími či jinými významnými událostmi. Co však v běžném kalendáři chybí, je zmínka o Světovém dni zálohování neboli World Backup Day. Ještě jste o něm neslyšeli? To ale neznamená, že neexistuje, připadá na poslední březnový den a má připomínat význam zálohování dat.

Téměř polovina Čechů zálohy neřeší

Počátkem roku 2020 provedla společnost Avast zajímavou analýzu. Na základě průzkumu 1 666 uživatelů z České republiky vyšlo najevo, že pravidelné zálohování není na pořadu dne pro téměř polovinu respondentů. Laxní přístup vysvětlili následujícími způsoby: 54 % nemá pro zálohování důvod (nedisponují důležitými soubory), 27 % si se zálohováním neví rady, 16 % by chtělo, ale zapomíná a 9 % nestíhá.

Pozor na cloud

Spousta uživatelů volí jako úložiště dat cloudové služby, ale také v jejich případě hrozí specifická rizika, která u hardwarových nosičů nejsou. Kromě absence plné kontroly a možnosti zneužití dat třetí stranou (proto je vhodné zálohy šifrovat!), může dojít i ke zrušení účtu z důvodu porušení podmínek. V případě velkých ekosystémů od gigantů jako Microsoft, Apple nebo Google je pravděpodobnost ztráty přístupu minimální.

Ochrana dat

O data vás může připravit i zaměstnanec

Škodlivý software a poruchy hardwarového charakteru tvoří jen část rizik vedoucích ke ztrátě citlivých informací. Neměli bychom zapomínat také na lidský faktor – na nezodpovědného zaměstnance, který ve firemním intranetu „leze, kam nemá“ a odnáší si domů důležitá data na flash disku. A také na mazaného „obchodníka“, který přeprodává informace o klientech konkurenci… Problematikou přístupů a správy uživatelských profilů se zabývá access management.

 

Pořízením identity manageru neboli IdM je možné správu uživatelských účtů centralizovat a automatizovat většinu rutinních úkolů. Software umožňuje zasahovat do práv podřízených i managementu bez nutnosti kontaktování IT administrátora, čímž výrazně šetří čas všem stranám. Identity management je rozumnou volbou pro všechny organizace, v rámci kterých uživatelé používají více heterogenních systémů. Centralizovaná správa identit povolí přístup k datům jen správným osobám ve správný čas.

Další články