Charakteristika českého zákazníka

Charakteristika českého zákazníka

Jak lze specifikovat pojem ,,Český zákazník“? Je to značně specifický tvor a je úplně jiný než zákazníci z jiných koutů Evropy. Český zákazník se především silně zaměřuje na cenu. To je pro nás Čechy specifické, protože v řadě jiných zemí cena tvoří pouze jeden z mnoha dalších faktorů, které jsou zohledňovány při rozhodování. Skutečnost, kolik produkt či služba stojí, se liší podle druhu nabízené služby či výrobku. Jde-li třeba o rohlíky nebo mléko, je cena hlavním kritériem při rozhodování. Jde-li ale například o dovolenou, klient je připraven zaplatit víc. Situace…

Další informace