Franchising distribuce

Franchising distribuce

Vedle franchisingu služeb či výrobního franchisingu se pod kategorií franchis s rozdílným druhem činnosti uznává také franchisa distribuční. Tato franchisa je jednou z nejpoužívanějších a patří mezi franchisy, které se v Evropě objevily jako první a začaly být také jako první nejrychleji vyvíjené. Její princip spočívá v tom, že franchisor poskytne franchisantovi své know-how k podniku, který chce distribuovat. Tento balíček know-how obsahuje především celé řady zboží a znalosti o prodeji, se kterými se franchisor chce podělit. Nejčastěji se jedná o franchisy z druhu potravinářských a průmyslových výrobků, kosmetiky, spotřebičů,…

Další informace