Založíte opravdu společnost za 100 eur?

založení sro do 100eur

Novela zákona o soudních poplatcích, vytvořená na doporučení Evropské komise, snižující náklady na založení s.r.o. ve výši 100 eur, přibližně cca 2 700 Kč až 3 000 Kč se ohání sice danou částkou, ale při skutečném založení společnosti se dostáváte na částku vyšší. Změna vešla v platnost 7.6.2016. Zde je nutno rozlišovat dvě na sebe navazující fáze založení firmy. Registrace firmy začíná ve fázi založení, kdy necháme sepsat zakládací listinu a v případě s.r.o. se tedy jedná o sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu. Pak nastává fáze vzniku dané společnosti…

Další informace