Založíte opravdu společnost za 100 eur?

založení sro do 100eur

Novela zákona o soudních poplatcích, vytvořená na doporučení Evropské komise, snižující náklady na založení s.r.o. ve výši 100 eur, přibližně cca 2 700 Kč až 3 000 Kč se ohání sice danou částkou, ale při skutečném založení společnosti se dostáváte na částku vyšší. Změna vešla v platnost 7.6.2016. Zde je nutno rozlišovat dvě na sebe navazující fáze založení firmy.

Registrace firmy začíná ve fázi založení, kdy necháme sepsat zakládací listinu a v případě s.r.o. se tedy jedná o sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu. Pak nastává fáze vzniku dané společnosti a tady nás čekají další náklady. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku, dochází k přidělení IČ a nastává doba, kdy můžete legálně a reálně začít podnikat. Při vlastním procesu celé registrace vás čeká zajištění podkladů a dokumentů předepsaných zákonem, které jsou nutné pro provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Všude je tedy nutno velmi dobře číst a hledat. Tímto rozdělením do dvou fází je inspirován i celý zákon a jeho novela o soudních poplatcích. Podmínky byly sice splněny, ale celkové náklady jdou mnohem výše. Požadavek Evropské unie vedoucí ke snížení nákladů při založení společnosti s ručením omezeným do částky 100 EUR, což je cca 2 700 až 3 000 Kč, je na papíře doveden do zdárného konce a nedá se mu nic vytknout.

Fáze založení společnosti

Daná novela citelně snížila i některé poplatky u založení s.r.o., pokud se budou řídit pouze jednoduchou společenskou smlouvou, kde jsou vymezeny náležitosti základním zákonem.
Byl snížen notářský poplatek za založení společnosti na 2 000 Kč bez DPH a došlo také i ke zrušení soudního poplatku, který se v minulosti platil při zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Tímto došlo ke splnění daného limitu stanoveného Evropskou unií.

Další poplatky nebo Skryté poplatky

Zůstává ale fáze dvě, kdy nás čekají další poplatky za veškeré úkony, nezbytné k samotnému vzniku společnosti. Patří sem poplatky za ověřování podpisů a výpisy z příslušných rejstříků, ke kterému se řadí třeba rejstřík trestů. Dále poplatek notáři hrazený za vydání osvědčení o splnění podmínek pro zápis firmy, paušální poplatek placený notáři za provedení zápisu firmy do obchodního rejstříku v částce 300 Kč, poplatek za výpis vyžádaný z katastru nemovitostí, který se dokládá k zápisu sídla firmy. Dalšími poplatky pak mohou být částky za vydání stejnopisů notářských zápisů. V neposlední řadě je to poplatek 1 000 Kč za vydání živnostenského oprávnění.

Pokud připočteme DPH, dostáváme se přibližně na částku minimálních 4 000 Kč, ale spíše až 6 000 Kč. Reálná výše zákonných poplatků je tedy podstatně vyšší. Jde ale stále o velmi vítané snížení, které nám v konečném součtu oproti minulým 11 000,- Kč činí asi polovinu. Původní předpoklad dramatického snížení, který měl naplňovat limit požadovaný Evropskou unií i nadále zůstává ve skutečnosti nenaplněn.

Odkaz: Založení s.r.o. do 100 EUR? I přes novelu zákona nemožné

Další články