Franchising distribuce

Franchising distribuce

Vedle franchisingu služeb či výrobního franchisingu se pod kategorií franchis s rozdílným druhem činnosti uznává také franchisa distribuční. Tato franchisa je jednou z nejpoužívanějších a patří mezi franchisy, které se v Evropě objevily jako první a začaly být také jako první nejrychleji vyvíjené. Její princip spočívá v tom, že franchisor poskytne franchisantovi své know-how k podniku, který chce distribuovat. Tento balíček know-how obsahuje především celé řady zboží a znalosti o prodeji, se kterými se franchisor chce podělit.

Nejčastěji se jedná o franchisy z druhu potravinářských a průmyslových výrobků, kosmetiky, spotřebičů, umění či oděvů. Každý franchisant musí samozřejmě označit svou prodejnu či obchod ochrannou známkou franchisora a je mu také udělena možnost využití podpory ze strany franchisora. Například ve školení zaměstnanců nebo i finanční podpora, v závislosti na nabídce franchisora.

Tato franchisa patří mezi nejznámější z toho důvodu, že k jejímu vývoji došlo dříve, něž k vývoji jiných druhů franchis. Franchisový trend lze pozorovat v západní Evropě či v U.S.A. po druhé světové válce, kde se tyto franchisy objevily jako první. Důvodem rychlejšího vývoje je to, že distribuční systém je mnohem jednodušší pro vývoj, než systém služební. Standardizace obchodních prodejen je snazší a nevyžaduje tolik zkušeností v oboru, než v případě prodejen, u kterých potřebné dodržení přesného vzorce či procesu pro dodání dané služby je nesmírně důležité.

Ve střední Evropě se tyto franchisy objevily krátce po roce 1980. Jejich vysoká marže poskytuje velmi rychlou návratnost investic do maloobchodních prodejen. U vyspělejších trhů se franchisa distribuční neustále vyvíjí, protože zvyšuje cenu a hodnotu dobré značky, vhodně vybraný sortiment a know-how k prodeji.

 

Další články