Firma zabývající se bezpečností práce se stala Skokanem roku

exteria franchiza roku2016

V rámci soutěže Franchisa roku, jejíž první ročník už zná své vítěze, se udělovalo i ocenění Broker Consulting Skokan roku 2015. Vítězem se v tomto případě stala firma Extéria. Její portfolio tvoří služby z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Jak vlastně funguje její franchisový koncept?

Marketingová kampaň zaměřená na nové franchisanty

Jde hlavně o to, aby pobočkami společnosti EXTÉRIA byly pokryty všechny kraje České republiky. V roce 2015 otevřela celkem 15 poboček. S tím účelem také vytvořili marketingovou kampaň zacílenou na hledání nových franchisantů mezi obchodníky. Šlo především o to, aby sami potenciální franchisanti pocítili chuť vložit peníze do tohoto frachisového konceptu, mít na to energii a chuť. Přestože hledání těch nejvhodnějších zájemců o to stát se frachisantem společnosti EXTÉRIA nebylo vždy úplně jednoduchou disciplínou, otevřela u nás tato firma v roce 2015 nejvíce franchisových poboček, a proto si titul Skokana roku udělovaný společností Broker Consulting rozhodně zaslouží.

Chystá se další expanze

Obor bezpečnosti práce o a požární ochrany je daný zákonem. Jedná se vlastně o zákonnou povinnost, kterou musí firmy plnit. To dává franchisantům jistotu potřebnosti pro firmy, a proto je láká vstoupit do této oblasti. Velice rychle jsou totiž vyvedeni z představ, že franchisant v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany za sebou nutně musí mít minulost bezpečnostního technika. To je samozřejmě mýlka. Žádné podobné zkušenosti nejsou nutné. Naopak je důležité mít manažerské a obchodní znalosti a schopnosti a samozřejmě dobře znát region svého působení, aby měli vysokou šanci se zde uplatnit. Plusem je i velmi příznivá vstupní investice, která činí jen 300 tisíc Kč a má šanci návratnosti zhruba v rozmezí 6-8 měsíců. Firma v té době již generuje příjmy a investice pokraje jednak frachisovou licenci, jednak zařízení kanceláře. V souhrnu je expanze EXTÉRIA výrazná, celkově má být letos otevřeno 20 jejích nových poboček.

Další články