Partnerství znamená profit pro obě strany

Partnerství znamená profit

Žhavou novinku, která se stále více prosazuje v oblasti franchisové spolupráce franchisora a franchisanta, je v současnosti takzvaný „partnership for profit“, tedy partnerství směřující k zisku, k úspěchu. Vlastně jde o to, aby snahy obou spolupracujících subjektů byly napřeny jedním směrem a jejich snažením tím pádem vznikala efektivní synergie. Co to znamená v praxi?

 

Z pohledu práva dva nezávislé subjekty

Máme zde na mysli především novou formu spolupráce obou subjektů. Samozřejmě franchisor a franchisant stále zůstávají jak právně, tak i finančně samostatnými podnikateli. Jde o dva nezávislé subjekty – tedy z pohledu právního systému. Přitom ale vzájemná spolupráce mezi nimi je stále silnější. Velmi efektivně mezi sebou také komunikují. Jde o partnery, kteří spolupracují takříkajíc pod jednou střechou, byť jde o dva subjekty. Jsou totiž součástí systému pod jednou značkou.

 

Oba partneři se musí doplňovat

Jejich cílem je stát se co nejlepším na trhu. Oba mají stejný zájem – aby značka byla leadrem ve svém oboru a tomu také podřizují svoji spolupráci a komunikaci mezi sebou. Snaží se získat na svoji stranu co největší počet zákazníků. Vytvářejí zisk. Důležité přitom je, aby si oba správně rozdělili své role a každý z nich dělal to, co umí nejlépe. Jedině tak totiž bude jejich vzájemná spolupráce bez potíží fungovat. Když si, jak se říká, nepolezou vzájemně do zelí, ale budou se efektivně doplňovat.

 

Franchising proniká do různých oborů

Z původních obchodních oblastí se franchising stěhuje i do jiných sfér. Typickými Francoisovými firmami už nejsou jenom ty, které něco prodávají, ale třeba i firmy, které se věnují výuce dětí, aktivitám pro seniory, zkoušením jakosti potravin, personalistikou a nalézání lidských zdrojů a spoustou dalších oblastí. Franchisoři se také stávají subjekty, které svým franchisantům poskytují maximum informací a důležitých služeb pro správné fungování.

Další články