Způsoby, jak myslet jako milionář. Nastavte si svou mysl správným směrem

Způsoby, jak myslet jako milionář. Nastavte si svou mysl správným směrem

Co stojí za úspěchem nejbohatších lidí světa? Co stojí za jejich bohatstvím, které si ani v tom nejkrásnějším snu nedokážeme představit? Je to samozřejmě píle a snaha něco dokázat, také je to o vytrvalosti a trpělivosti, ale předně je to o myšlení. Jakkoliv absurdně to může znít, je to pravda. To, na co myslíte, si přitahujete do života. Proto se naučte myslet jako milionář, protože jinak k vám miliony nemohou přijít. Ne nadarmo se říká, že stačí vyslat konkrétní myšlenku do vesmíru a vesmír se spojí, aby danou vizi uskutečnil.  

Je důležité pochopit rozdíl mezi aktivem a pasivem 

Milionáři se nepyšní takovým bohatstvím proto, že pracují od rána do večera. Většinou jejich den tvoří práce jen s několika málo procent. Tajemstvím jejich úspěchu je především pochopení rozdílu mezi aktivem a pasivem. Zatímco aktivní příjmy jsou situací, kdy pracujeme pro peníze, pasivní příjmy jsou situací, kdy peníze pracují pro nás.  

Každý, kdo chce být úspěšným člověkem, se musí naučit tomuto rozdílu a musí ho začít praktikovat do svého života. Je opravdu mnoho způsobů, jak získat pasivní příjmy, jenom je zapotřebí to vzít pevně do svých rukou.  

Nenechte se ovlivnit strachem 

Ne nadarmo se říká, že se může člověk bát, ale nikdy se nesmí nechat zastrašit. Na to pamatují i milionáři, respektive to měli na paměti i tehdy, kdy jim v kapse dřímalo pár dolarů. Toto moudro praktikují do každé části svého dne, a to i do chvíle, kdy tvoří z aktivních příjmů ten pasivní.  

Jelikož se za pasivní příjem berou také investice, pravidlo “Nenechte se ovlivnit strachem” je to, co nás cestou investic vede. Bez zvládnutí strachu to totiž na burze nelze zvládnout. Je třeba mít na paměti ještě výrok Warrena Buffetta, nejznámějšího a nejlepšího investora jedenadvacátého století, který kdysi řekl, že: ,,Buďte bojácní, když jsou ostatní chamtiví. A buďte chamtiví, když se ostatní bojí.” 

Další články