Jak postupovat při dezinfekci prostor a povrchů

Jak postupovat při dezinfekci prostor a povrchů

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je v současné době pandemie koronaviru nutné dbát na důkladnou dezinfekci prostor a povrchů. Jak postupovat?  

Než začnete s čištěním 

Zaměřte se na dodržení správného postupu při dezinfekci a výsledek čištění povrchů bude vždy stoprocentní, bez možnosti přenosu virové nemoci. Pro to je nutné dodržet správnou posloupnost dezinfekčních prací bez výjimky: 

  1. Nejprve rozdělte úklidovou techniku a označte ji pomocí čísel nebo barevných štítků tak, aby vždy došlo ke správné posloupnosti úklidových prací, nikoliv k jejich záměně nebo dokonce ke smíchání. 
  2. Vždy také dbejte na to, aby byly potřebné dezinfekční prostředky správně zředěny. Dbejte při tom na ochranu zdraví a používejte vhodné ochranné pomůcky pro ruce i obličej. 
  3. Jednotlivé dezinfekční prostředky nikdy nemíchejte, mohlo by dojít k nebezpečné chemické reakci, která uvolňuje do prostoru látky zdraví nebezpečné. 

Postup práce při čištění 

Než začnete s prací, ujistěte se, že nejprve chráníte sami sebe před přenosem viru na vaši pokožku. Vždy používejte ochranné pomůcky, které poté bezpečně odstraňte.  

  1. Nejprve odstraňte nečistoty. Jako první krok, který pro dezinfekci prostor potřebujete udělat, je odstranění běžných pevných nečistot, usazeného prachu a jiných usazenin. Samozřejmě už tyto prostory mohou být kontaminované, proto dbejte na svou bezpečnost.
  2. Poté, co jste odstranili prach, nyní přejděte k utření povrchu pomocí mokrého hadru namočeném v čisticím prostředku na bázi alkoholu. Stále ještě odstraňujete prach a nečistoty, ale částečně již také povrch dezinfikujete. 
  3. Až nyní, ve třetím kroku, se věnujte skutečné dezinfekci a aplikujte na povrch roztok, jehož složení účinně likviduje viry a bakterie na povrchu předmětů. Přebytek dezinfekčního prostředku odstraňte pomocí gumové stěrky. 

Postup dezinfekce prostor provádějte v pravidelných intervalech, které si předem určíte. 

Další články