Irsko před nejvyšším evropským soudem kvůli Applu!

Irsko před nejvyšším soudem

V poslední době mají všichni problémy s daněmi, a to ještě nepřišlo ani daňové přiznání. Amazon musí vrátit Lucembursku čtvrt miliardy eur, které Lucembursko společnosti dalo či půjčilo jako takzvanou daňovou výhodu, ale podle všeho se nejednalo o nic oprávněného. S něčím podobným nyní bojuje i společnost Apple a Irsko, které dokonce bylo posláno před nejvyšší evropský soud.

Státní dotace by se tedy rozhodně neměly udělovat společnostem tehdy, kdy se stoprocentně neví, zda je všechno podle podmínek, podle vyhlášek a podle zákona. Jistě se už poučilo i Irsko, které bylo posláno Evropskou unií před nejvyšší evropský soud, a to za státní dotace, které Irsko věnovalo Applu v hodnotě více jak třinácti miliard euro. V přepočtu se jedná zhruba o 336 miliard korun, tedy nejedná se o nic, co by se dalo zanedbat. Tato dotace byla věnována v podobě odpuštění daní, proto se z toho Irsko nyní nevyvlékne tak lehce. Daně jsou zkrátka ošemetná věc.

Peníze nikde, i když se na to důrazně apeluje už od loňského roku

Evropská komise se těmito daňovými výhodami poměrně hodně zabývá. Nyní se odhalily tyto výhody i v již zmiňovaném Lucembursku, kdy se sice jednalo o trochu menší sumu peněz. Na druhou stranu se Lucembursko prohřešilo ještě v jiných podobných obchodech s jinými společnostmi, proto ani tato země to nebude mít zrovna nejjednodušší.

Vraťme se ale zpátky k Applu. Už od minulého roku má společnost Apple tuto zmíněnou částku zaplatit do irské státní pokladny, dokonce i s úroky. Irsko ale toto rozhodnutí nerespektuje, tudíž ono samo nepožaduje po společnosti vrácení peněz. Tvrdí totiž, že daňové výhody jsou věcí pouze jednotlivých zemí, nikoliv Evropské unie.

Jak se k tomu staví Apple?

Podle Applu se jedná o naprosto oprávněné dotace, které není důvod vracet. Podle všeho byly dodrženy všechny pravidla a podmínky dohody, které byly v souladu se zákonem.

Další články