Marketing se musí promyslet

Promyšlený marketing

rketing musí být promyšlený a efektivní. Nejde pouze o to, nechat vytisknout letáky. Určitě se do marketingu vyplatí investovat, ale váš krok musí být důkladně připravený, jinak je to opravdu marně vyhozená snaha, čas i peníze.

Někteří podnikatelé si i nadále myslí, že tudy cesta nevede, jedná se o ztrátu času a špatně investované peníze. Těžko se dají přesvědčit. Možná se ztotožňují s výrokem, který kdysi dávno pronesl jeden ze zakladatelů moderního marketingu John Wanamaker. Ten tehdy prohlásil, že polovina peněz, které jsou investovány do marketingu, je jako vyhozená z okna. Jen má problém, že nikdy neví, která z těch polovin to vlastně je.

Nutno dodat, že John Wanamakerzemřel v roce 1922 a od té doby je opravu technologický pokrok v oblasti marketingu naprosto nesrovnatelný s dobou, kdy byl výrok pronesen. Marketing jde kupředu mílovými kroky. Technika a perfektní analytické nástroje nám mohou opravdu pomoci.

Existuje mnoho učebnic marketingu, ale nestačí si je pouze přečíst. Také na internetu je plno rad, které jsou ale většinou vytrženy z kontextu. Lze je vnímat spíše jako bonmoty. Ford zase přece prohlásil, že poslední dolar dá na reklamu. Spousta reklamy a billboardů se vnímá podprahově a podvědomě. Neustálé masírování zevnitř pak v lidech dokáže vyvolat dojem, že některou věc či službu prostě potřebujete.

Měření

Zda se dá relevantně určit poměr mezi špatně vynaloženými a efektivními náklady je těžké posuzovat. Často jednotlivé kampaně ovlivní špatné počasí na akci, dojdou letáky, dojde avízovaný produkt, technický problém, onemocnění, prostě cokoliv.

Pomocí internetu se metrika kampaní jakéhokoliv druhu vysoce zpřesňuje a pro klienty je zde možno disponovat s mnoha daty, která jsou přesnější, komplexnější a to platí i o datech v marketingu. Čím větší je vzájemné porozumění mezi klientem, agenturou či specialistou na marketing, tím lepší jsou i výsledky.

Nejsnazší měření je u on-line kampaní, ale jsou i dokonalé měřící metody pro kampaně v tisku. Změřit lze i kampaň na image. Efektivita prostředků, které zaplatíte na marketingovou propagaci, jde v dnešní době poměrně spolehlivě vyhodnotit. Je to ale otázka peněz a času.

Promyšlená kampaň

Nejprve musíte za účelem provedení kvalitní kampaně plánovat, stanovit si přesné ukazatele, které jsou důležité a je nutno zjistit i hodnotu všech ukazatelů na začátku. Po ukončení kampaně se pak musí počáteční a konečné hodnoty porovnat. Získaný rozdíl se pak dá vyhodnotit. Dá se pak konstatovat, zda u klienta přinesla například celoroční cílevědomá a ucelená marketingová práce zvýšení jeho tržního podílu o 50 %.

Největším úskalím je podcenění přípravné fáze kampaně. Dále zde není ochotna investovat již do prvotního kvalitního změření výchozího stavu. Spoléhat na intuici se vždy v marketingu nemusí vyplatit a hlavně, není co měřit. Udělat si vlastní kampaň svépomocí také nemusí být krokem k ušetření. Většinou jde o nejdražší kampaně naslepo.

Nechceme-li tedy polovinu peněz na marketing skutečně dle výroku vyhodit z okna, bez důkladného promyšlení, analýzy a přípravy to prostě nejde. Pomůže konzultace se zkušenými marketéry. V začátcích jde o větší investici, která se ale vrátí. Výsledky se nemusí objevit ihned. Je nutné zvolit správné načasování, cílovou skupinu a vědět, co chceme docílit.

Další články